Kyberšikana

Čo je kyberšikana?

Kyberšikana je šikanovanie inej osoby v zmysle ubližovania, strápňovania, obťažovania, ohrozovania či zastrašovania s využitím internetu, mobilných telefónov či iných informačných technológií.

Kyberšikana a tradičná šikana, kde je rozdiel?

Spoločným cieľom oboch druhov je niekomu ublížiť alebo ubližovať, či už fyzicky alebo psychicky. Kyberšikana môže byť spojená s tradičnou šikanovaním (napr. keď si niekto nahráva týranie spolužiaka a následne túto nahrávku zverejní na Internete). Moderné technológie nám dávajú možnosť pohybovať sa vo svete virtuálnom, niekedy tak odlišnom od sveta reálneho. Z tohto vychádza aj rozdiel medzi šikanovaním a kyberšikanovaním. Vo virtuálnom svete môžu byť ľudia anonymní a môžu vzájomne komunikovať, aj keď nie sú fyzicky prítomní. Pokiaľ v kontakte s niekým byť nechcú, môžu komunikáciu ľahko ukončiť.

Znaky kyberšikany

• Anonymita účastníkov (útočníci vystupujú pod prezývkou, nickom, používajú pre obeť neznámu e-mailovú adresu či tel. číslo).

• Kde a kedy sa s kyberšikanou stretnete? Kedykoľvek a kdekoľvek! Pred kyberútokom sa nemáte kam schovať.

• Kto sú útočníci a obete? Pôvodca môže byť každý… bez ohľadu na inteligenciu, fyzickú zdatnosť, krásu s kyberšikanou. apod Paradoxne môže pôvodca v dôsledku byť obeťou!

• Správanie vo virtuálnom svete je iné ako správanie mnohých vo svete reálnom. Vek, pohlavie, názory a pod. môžu byť vymyslené či účelovo podstrčené obete.

• Pri šírení kyberšikany pomáha útočníkovi publikum. Jednoduché šírenie prostriedkov (e-mail, chatovanie miestnosť a pod.) kyberšikany nahráva útočníkovi, ktorý nemusí často útok ani opakovať a výsledok má zaručený. Opakovanie útokov môže byť motivované účasťou publika, ktoré vyjadruje podporu útočníkovi.

• Obeť kyberšikany nie je ľahké rozpoznať! Vzhľadom na to, že ide väčšinou o psychické týranie, obeť sa často uzavrie do seba a nepovie o svojich problémoch nikomu.

• kyberšikana môže byť spôsobená aj neúmyselne! Aj nevinne myslený žart môže spôsobiť veľkú bolesť, ponižovanie či iné utrpenie tohto rázu.