urbanec@secom.sk

Nový Web Portál www.secom.sk

Bezpečné Riešenia pre Kybernetickú Bezpečnosť od SECOM ANALYTICS s.r.o. V súčasnej dobe, keď kybernetické hrozby neustále evokujú a stávajú sa sofistikovanejšími, je kritické mať kvalitné a spoľahlivé riešenia na ochranu dôležitých informačných systémov. Spoločnosť SECOM ANALYTICS s.r.o. si uvedomuje túto potrebu a s hrdosťou oznamuje spustenie svojho nového web portálu – www.secom.sk. Poslanie spoločnosti SECOM […]

Kyberšikana

Čo je kyberšikana? Kyberšikana je šikanovanie inej osoby v zmysle ubližovania, strápňovania, obťažovania, ohrozovania či zastrašovania s využitím internetu, mobilných telefónov či iných informačných technológií. Kyberšikana a tradičná šikana, kde je rozdiel? Spoločným cieľom oboch druhov je niekomu ublížiť alebo ubližovať, či už fyzicky alebo psychicky. Kyberšikana môže byť spojená s tradičnou šikanovaním (napr. keď si […]

Kybernetická bezpečnosť a smernica NIS2: Je vaša firma pripravená na nadchádzajúce zmeny?

Nová smernica NIS2 o kybernetickej bezpečnosti sa týka približne 3 000 slovenských firiem. Patrí k nim aj váš podnik? Čo to pre vás táto smernica znamená? A ako sa môžete pripraviť zmeny, ktoré s ňou súvisia? Legislatívne pozadie európskej smernice NIS2 Skratkou NIS2 sa označuje nová smernica Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach k zaisteniu vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti […]

7 najdôležitejších opatrení pre zabezpečenie vášho online účtu

V dnešnej digitálnej dobe je bezpečnosť online účtov kľúčovou záležitosťou. S nárastom kybernetických hrozieb je dôležité prijať opatrenia na ochranu vašich online účtov. Tu je zoznam 7 najdôležitejších opatrení, ktoré by ste mali zvážiť: Pamätajte, že tieto opatrenia by ste mali aplikovať na všetky svoje online účty, vrátane e-mailových služieb, sociálnych médií, bankových účtov a […]